کارخانه سیمان مند دشتی، در سایه تلاش و همکاری کلیه کارکنان، همگام با آخرین دستاوردهای صنعتی و تکنولوژی و همچنین بهره گیری از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری، انواع سیمان خاکستری را تولید می نماید. این شرکت به منظور تحقق“ کیفیت فراگیر، محیط زیست سالم و سلامت جامعه “ و در راستای هدف اصلی سازمان، محیط و جهت گیری های استراتژیک اقدام به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) مبتنی بر استانداردهای ذیل نموده است:
-          سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
-          سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015
-          سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018
-          سیستم مدیریت انرژي ISO 50001:2018
همچنین برای دستیابی به مبانی این استانداردها رعایت اصول ذیل را مد نظر قرار داده است:
1- ارزش آفرینی پایدار برای ذینفعان با افزایش سهم بازار و ارتقاء انگاره تجاری ( برند ) از طریق ارائه محصولات با مرغوبیت ممتاز و تولید محصولات متنوع با بهره گیری از نوآوری، مطالعات وتحقیقات کاربردی با تسهیل شرایط تحویل و بهبود ارتباطات با مشتریان.
2- ایجاد تفکر مالکیت معنوی از طریق اجرای سیستم آراستگی محیط کار.
3- افزایش کارایی و بهینه سازی تکنولوژی تولید به منظور تثبیت کیفیت محصول.
4- انطباق با الزامات قانونی و سایر الزامات به منظور ساماندهی و کاهش ضایعات، پیشگیری از آلودگی محیط زیست و بهینه سازی مصرف منابع، مواد و انرژی.
5- ارتقاء شاخص های سلامت سرمایه انسانی از طریق بهبود مستمر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، فرآیند انجام کار، پیشگیری از  وقوع آسیب و بیماری های ناشی از کار با تبعیت از الزامات قانونی و سایر الزامات متناسب با ماهیت و مقیاس ریسک های ایمنی و بهداشتی سازمان.
6- افزایش دانش، آگاهی و مهارت های منابع انسانی به منظور ارتقاء ایشان از طریق استقرار نظام شایستگی و مدیریت دانش در سازمان. ( اعتلای هدفمند سرمایه انسانی ).
7- مدیریت بهینه فرآیندهای زیست محیطی و اجتماعی.
8- افزایش اثربخشی فرآیند فروش داخلی و صادرات.
9- بهبود مستمر عملکرد فرآیندهای سازمان و مصرف انرژی از طریق پایش و اندازه گیری دوره ای.
10- تهیه تجهیزات با راندمان انرژی و عملکردی بالا از تامین کنندگان واجد صلاحیت.
11- اجرای مسئولیت های اجتماعی به منظور کمک به توسعه و ارتقای فرهنگ ایمنی، بهداشت و حفظ محیط زیست در جامعه.

مدیریت ارشد کارخانه سیمان مند دشتی ضمن بازنگری دوره ای این خط مشی و نیز تعهد به بهبود مستمر، حصول اطمینان از در دسترس بودن اطلاعات و منابع لازم برای دستیابی به آنها، اثر بخشی و برآورده کردن الزامات مربوطه، این خط مشی را چارچوبی برای تعیین و بازنگری اهداف کلان و خرد قرار داده است. بدین منظور این خط مشی در دسترس تمامی کارکنان، تامین کنندگان و ذینفعان قرار گرفته و انتظار می رود با همت و مشارکت کارکنان تحقق این امر میسر گردد.
 


خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ):​​​​​​​