سیمان را بی واسطه بخرید

به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان مند دشتی؛ در راستای کنترل قیمت ها و نظارت بر عرضه و تقاضا شرکت سیمان مند دشتی با همکاری وزارت خانه های نیرو و صمت اقداماتی انجام داده است که اطلاعیه آن در زیر قابل رویت می باشد.