توافق سیمان مند دشتی و دانشگاه خلیج فارس در حوزه اینترنت اشیا

به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان مند دشتی؛ در نشست مشترک مدیرعامل شرکت سیمان مند دشتی با مدیران و اساتید دانشگاه خلیج فارس بوشهر دو طرف درخصوص استقرار IOT  (اینترنت اشیا) به توافق رسیدند.

  این همکاری با اتصال چند نقطه محدود آغاز شده است و به تناسب کاربرد آن توسعه می‌یابد.