بسیج توان علمی دانشگاه آزاد بوشهر در ارتقا سیستم های مصرف انرژی سیمان مند دشتی

به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان مند دشتی؛ اعضای مرکز تحقیقاتی انرژی‌های نو و تجدیدپذیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر جهت بررسی همکاری دانشگاهیان در رفع چالش‌های صنعت سیمان و نحوه اجرا و عملیاتی کردن دو طرح مطالعاتی مباحث تئوری در زمینه پمپ‌های سانتریفیوژ، انتقال آب به نقاط مختلف، مبحث فشار ثقلی و طرح مطالعاتی ممیزی انرژی و بهینه‌سازی مصرف آن براساس محاسبه شاخص مصرف انرژی و مقایسه با مقدار استاندارد با مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره کارخانه سیمان مند دشتی دیدار و گفت‌وگو کردند.

مدیرعامل سیمان مند دشتی در این نشست با ابراز خرسندی از حضور جمع نخبگانی دانشگاه آزاد بوشهر در این مجموعه صنعتی گفت: این حضور ارزشمند حاکی از دغدغه‌مندی دانشگاه آزاد اسلامی به مسائل و چالش‌های بخش صنعت است.

رئیس مرکز تحقیقاتی انرژی‌های نو دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر نیز خاطرنشان ساخت: قرار شد از توان علمی و فنی دانشگاه آزاد اسلامی در ارتقا سیستم های مصرف کننده انرژی کارخانه سیمان موند دشتی استفاده گردد.

در ادامه این نشست، کارگروه علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر برای ارزیابی کمی و کیفی و فنی، تخصصی از مجموعه کارخانه سیمان مند دشتی بازدید کردند.