ساخت تجهیزات و تأسیسات سیمان مند دشتی توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پروژه‌های ساخت تجهیزات و تاسیسات مکانیکی و الکتریک و کنترل شرکت های سیمان مند دشتی و سیمان دشتستان با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران اجرایی می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان مند دشتی؛ در پی توافق فیمابین مجمع بالادست شرکت سیمان مند دشتی و دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، دکتر امیر عبدالله دانشیار پلی تکنیک تهران جهت بررسی نحوه و توسعه بومی سازی قطعات مکانیکی و الکترونیکی کارخانه‌های مند دشتی و دشتستان از هر دو کارخانه بازدید کرد.

نتیجه بازدید به زودی به پروژه‌های ساخت تجهیزات و تاسیسات مکانیکی و الکتریک و کنترل تبدیل خواهد شد.