بازدید و تقدیر رییس دادگستری و دادستان از عملکرد شرکت سیمان مند دشتی

به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان مند دشتی؛ رییس دادگستری و دادستان شهرستان دشتی در هفته قوه قضاییه از کارخانه سیمان مند دشتی بازدید کردند.

در این دیدار هر دو مقام ارشد قوه قضاییه در شهرستان دشتی ضمن انتقاد از برخی صنایع از عدم پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارگران خود، از رسیدگی به کارگران کارخانه سیمان مند دشتی و پرداخت به موقع حقوق ایشان تشکر کردند و اعلام کردند هیچ گونه شکایتی در این خصوص اعلام وصول نشده است.

همچنین در این دیدار مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان شهرستان دشتی نیز حضور داشت. امیری ضمن توضیح فعالیت‌های انجمن میزان و نوع کمک‌های مدنظر انجمن را بیان نمود. 

مدیرعامل شرکت سیمان مند دشتی هم قول همکاری و مساعدت در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت را داد.