همکاری سیمان مند دشتی در ساخت سد دشت پلنگ

به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان مند دشتی؛ معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان دشتی و مدیر کارخانه سیمان مند دشتی از روند احداث سد دشت پلنگ بازدید کردند.

در این دیدار مدیر پروژه سد دشت پلنگ از میزان سیمان مورد نیاز و لزوم تأمین آن از بهترین و نزدیکترین منبع گفت. 

مدیر کارخانه سیمان مند دشتی هم ضمن مرور مسیر تأمین سیمان از طریق بورس، قول تأمین سیمان با کیفیت را جهت احداث این سد داد.