​شرکت سیمان مند دشتی به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان سیمان در داخل کشور و از بزرگترین صادرکنندگان بین المللی سیمان کشور، مصمم است با ایجاد توازن در نیازهای ذینفعان خویش و محور قرار دادن نیازها و انتظارات مشتریان و پایداری اقتصادی در جهت گیری ها، بی وقفه در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز خویش تلاش نماید.

درباره ما

​سیمان تیپ 2

تولیدات ما

سیمان تیپ 5

کلینکر

آماده توسعه بازارها در مقاصد جدید هستیم

Partner companies

سیمان دشتستان

سرمایه گذاری غدیر

سیمان سفید شرق